TONY ENGLISH (6-7 TUỔI)
KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
BASIC (6-7 TUỔI)
BASIC (6-7 TUỔI)
có gì khác biệt

BASIC (6-7 TUỔI): Chương trình Basic được xây dựng với nhiều chủ đề siêu thú vị, đơn giản, dễ hiểu về cuộc sống, văn hóa, khoa học, giúp con “tắm mình” trong môi trường tiếng Anh, tạo dựng nền tảng nghe hiểu tiếng Anh ở mức độ cơ bản, phản xạ với tốc độ tự nhiên và hình thành thói quen nghe-phản xạ “non-Vietnamese)

Kết hợp tương tác đa phương tiện (bảng thông minh, dự án tư duy sáng tạo CTP tại TONY Studio) và nền tảng học tập trực tuyến (i-Learning) giúp tối đa hóa thời gian tiếp xúc của trẻ với môi trường tiếng Anh.

Thông tin về
BASIC (6-7 TUỔI)
10 Học viên/Lớp
3 Buổi/Tuần
60 Phút/Buổi
24 Tháng