JUNIOR (8-9 TUỔI)
JUNIOR (8-9 TUỔI)
có gì khác biệt

JUNIOR (8-9 TUỔI): Chương trình Junior bao gồm các chủ đề gia đình, cuộc sống, văn hóa; ứng dụng các chủ đề của giáo trình nổi tiếng thế giới Effortless English (Aj Hoge, Hoa Kỳ); được Việt hóa và chuyển đổi sao cho phù hợp với độ tuổi, văn hóa và năng lượng học tập của trẻ em Việt Nam; giúp con nghe, hiểu tự nhiên, phản xạ “non-Vietnamese”, tăng cường vốn từ và khả năng thuyết trình tiếng Anh tự nhiên.

Thông tin về
JUNIOR (8-9 TUỔI)
10 Học viên/Lớp
3 Buổi/Tuần
60 Phút/Buổi
6 Tháng