TONY ENGLISH LEADERS
TONY ENGLISH LEADERS
có gì khác biệt

TONY ENGLISH LEADERS: Chương trình được xây dựng với các bài học self-help về tư duy, leaders, làm việc đội nhóm, trách nhiệm, biết ơn… giúp học sinh hình thành nhân cách, năng lượng tích cực, hào sảng, biết ơn và ươm mầm cho những tài năng tương lai của đất nước!

Thông tin về
TONY ENGLISH LEADERS
10 Học viên/Lớp
3 Buổi/Tuần
60 Phút/Buổi
6 Tháng