ORIGINAL (10-11 TUỔI)
ORIGINAL (10-11 TUỔI)
có gì khác biệt

ORIGINAL (10-11 TUỔI): Tăng cường vốn từ, khả năng nghe phản xạ tự nhiên ở cường độ cao với các topic siêu thú vị về khoa học, cuộc sống; các con sẽ “ tắm mình” với tiếng Anh & hình thành thói quen rèn luyện, trình bày, suy nghĩ “non-Vietnamese”

Thông tin về
ORIGINAL (10-11 TUỔI)
10 Học viên/Lớp
3 Buổi/Tuần
60 Phút/Buổi
6 Tháng