02 01 / 2024

WORKSHOP: CÁCH QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ ĐẶT MỤC TIÊU CHO NĂM MỚI

TE xin phép chia sẻ lại cho ba mẹ một số tips để giúp các con quản lý thời gian tốt hơn cũng như có thể đạt được nhiều mục tiêu hơn trong năm sắp tới 🥰

 

 

Đây cũng là nội dung được chia sẻ trong workshop của các bạn. Workshop này được diễn ra tại tiết học của học viên từ 8-12 tuổi ạ 💞 

 

Ba mẹ tìm hiểu thêm về Tony English tại:

🌐Facebook: Tiếng Anh tư duy Tony English

📺Youtube: Tony English

💻Website: https://tonyenglish.com.vn/ 

🎬TikTok: Tony English 

👥Fb Group: Cùng con học tiếng Anh